Yenişehir Laboratuar?Ticaret ve Sanayi Ltd.Sti.

HAKKIMIZDA

Yenişehir Laboratuar?1975 yılında Ecz.Arif Tama?tarafından kuruldu.

Arif Tama?meslek yaşamına 1960 yılında babasına ait olan Yenişehir Laboratuarında başlad?ve 1975 yılına kadar eczane eczacıs?olarak mesleğini yapt? 1975 yılında eczanenin bulunduğu binanın yıkılmas?üzerine Yenişehir laboratuarın?kurdu.

Yenişehir Laboratuar? Arif Tamaç’ın eczane eczacıs?iken ruhsatın?almış olduğu Enflucide burun damlas?ve 1975 yılında ruhsatın?aldığ?ve ülkemizde süspansion halinde ilk defa üretilen R-X adın?verdiği Barium sülfat preparat?ile açıld?

Radyoloji dalındaki çalışmalarında hastaların bağırsakların?boşaltmak için kullanılan ancak çok zor içilen hint yağı yerine, sinamekeden elde edilen sennoside adl?etken madde ile hem röntgen mütehassısların?hemde hastalar?rahatlatan X-M adl?preparatın?formüle ederek ruhsatın?ald?

Bunlara daha sonra şeker hastalarınında içebilmesi için X-M diet adl?preparat aileye katıld? Naze adl?xylomethazoline Clh. İçeren ikinci burundamlas?, B.T. adl?lavman ve X-M tablet adl?preparatlarda Yenişehir Laboratuar?ailesine katıld?

Bu seneler içersinde Çift kontrast film çekebilmek için R.X H.D ve gaz yapıc?olarakda Gaz granül adl?preparatın ruhsatlarınıda ald? Bunların ruhsatlar?yenialındığ?için henüz piyasaya verilmedi.

Bunların yanında kolon filimlerinin süratli ve rahat bir şekilde kullanılabilmesini sağlayan R-X kolon seti ad?altında , Barium sülfat kolon setleri dizayn edildi ve üretildi.

Bu gün Yenişehir Laboratuar?ailemiz 15 preparat ve kırk kişi ile, insan sağlığ?kulvarındaki hizmetlerine devam etmektedir.

ÜRÜNLER

AR ?GE

Ar-ge çalışmalarımız, ürün formülasyonların?geliştirmeye yönelik olup, laboratuar ve pilot ölçekli üretimlerle radyolojik ve gastrointestinal alandaki yeni ila?formüllerini kapsamaktadır.
Bu bağlamda amacımız, yapılan tüm tetkilerde uygulanan preparatların, hasta ve hekim tarafından rahatlıkla kullanılabilmesini sağlamak oldugu kadar, tetkikin kalitesini de arttırmaktır.
Bunların ışığında Yenisehir Laboratuar?yeni ila?formülasyonlarının geliştirilmesi için çalışmalar ve yatırımlar yapmakta ve yeni sunumların?piyasaya arz etmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI

Yenişehir Laboratuarı’nda İnsan Kaynaklar?Yönetimi, kurumumuzun hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapılarının dinamik tutulmasın?sağlayacak yenilikçi insan kaynaklar?sistemlerini uygulayarak, insan kaynağının etkin yönetilmesi ve çalışan memnuniyetinin üst seviyede tutulmas?amaçlanarak uygulanmaktadır. Kökl?kurumumuzu geleceğe taşıyacak bilgi birikimine ve gelişim potansiyeline sahip adaylar?fırsat eşitliği ilkesiyle ekibimize katıyoruz. Siz de bu ekip çalışmasında yer almak için lütfen İnsan Kaynaklar?Formumuza tıklayınız. Yenişehir Laboratuarı’na gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

İLETİŞİM

Adres:Plevne Cad. No:101 06350 Gülseren ANKARA
Telefon: +90 (312) 351 34 60-61
Faks: +90 (312) 349 35 09
EPosta: info@yenisehirlab.com

Keywords

Yenisehir lab,İla?üreticisi,Baryum sülfat,Sennoside A + B,Nafazoline klorhidrat,Ksilometazoline hidroklorür,Sodyum dihidrojen fosfat,Sodyum klorür,BT Enema,Dekonjestan,Lavman,Laksatif,Pürgatif,Kolonoskopi,Kanül,Gastroskopik aksesuarlar,XM XM Diet,RX süspansiyon,Kabizlik,Nezle